Okul kantinlerinde tüketime sunulan yiyecek ve içeceklerin besin yönünden
çeşitliliği ve bu yönden kalitesinin yanı sıra satın alma, hazırlama, pişirme ve servis gibi aşamalardaki uygulamalar, okul çağı çocuklarının sağlığını yakından ilgilendirmektedir.

Okul kantinlerinin uyması gereken kurallar yönetmelik ile belirlenmektedir.
Yönetmelikte “kantin” yerine “gıda işletmesi” deyimi kullanılmaktadır. 5 Şubat 2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Okul Kantinlerine Dair Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği” vardır. Bu yönetmeliğe göre gıda işletmelerinin
yerleşimi, tasarımı, inşası, kullanımı ve büyüklüğü ile ilgili gereklilikler aşağıda
belirtilmiştir:


♦️Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin veren, çevreden ve
işletmeden kaynaklanan bulaşmayı engelleyen ya da en aza indiren ve bütün işlemler için hijyenik çalışmaya uygun yeterli çalışma alanı sağlanır.

♦️Zemin ve duvar yüzeyleri, sağlam yapıda, kolay temizlenebilir ve gerekli
hallerde dezenfekte edilebilir olmalıdır. Döşemeler, atık suyun ortamdan
uzaklaştırılmasına uygun olmalıdır.


♦️Tavan ve tavan donanımları, buharlaşma ve damlamadan dolayı gıda ve
hammaddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilen açık renkte, kirin birikmesini ve küfün üremesini önleyecek biçimde ve kolay temizlenebilir özellikte olur.


♦️ Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilir. Açık pencerelerin bulaşmaya neden olabileceği durumlarda, gıda hazırlama sırasında pencerelerin kapalı ve sabit olması gerekir. Pencere içi eşikler raf olarak kullanılamaz.


♦️Kapılar, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.


♦️Gıdanın hazırlandığı alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler
düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılır. Bu
yüzeylerin sağlam durumda korunan, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.


♦️Gıda işletmesinde üretim ve hazırlık alanlarının girişlerinde hijyen paspası
bulundurulur. Bu paspasların temizliği, düzenli aralıklarla yapılır.


♦️Gıdaların uygun sıcaklıklarda muhafazası için yeterli kapasitede, uygun sıcaklık kontrollü hazırlama, depolama ve sunum koşulları sağlanır. Sıcaklık değerleri izlenir ve sıcaklık kayıtları tutulur.

♦️Gıda satış yerinin niteliğine göre hijyen kurallarını dikkate alarak yerleşim planı
hazırlanır. Bu plan üzerinde çöp kovaları, zararlı mücadelesinde kullanılan tuzakların yerleri tanımlanır.


♦️İşletme ve işletme çevresinde zararlı barınmasını engellemek amacıyla, atık
birikimine izin verilmez. Oluşan atıklar en kısa sürede ortamdan uzaklaştırılır.


♦️İşletme içerisinde, mal kabul alanı, hazırlık alanı ve kimyasal malzeme depoları bulaşmaları engelleyecek şekilde birbirinden ayrı yerlerde olur.


♦️Camlı ortamlarda, camın kırılarak gıdaya bulaşmasını önlemek için; depo,
üretim, hazırlık alanlarında bulunan, sinek tutucu lambaları da dahil tüm ışık kaynaklarında bulunan camlar, kırılmaya karşı koruma altına alınır. Hazırlama,
depolama ve sunum alanlarındaki camlarda bir kırılma meydana geldiğinde, bu ortamda bulunan gıdalar uzaklaştırılır, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği yönünden uygun durumda ise tekrar satışa sunulur.

Okulların bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb
yerlerin resmi kontrolü, tarım il/ilçe müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrolörlerince yapılır. Kantinlerin genel denetimi ise okul müdürünün kendisi ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından, ayda en az bir kez, “okullar bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen denetim formuna” uygun olarak denetlenir. Bu komisyon, öğrenim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilir.


Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında
tercihen “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında
eğitim alan öğretmenlerden en az bir kişi, okul-aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısına oluşturulmalıdır.

  • DİYETİSYEN Harun TALİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here